Huyện ủy

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Ma Thế Tuyết

Bí thư Huyện ủy 

0263885117


 

 

2


 

Nông Bế Chuyên

Phó Bí thư Huyện ủy

 

3

Lăng Hùng Sơn

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

0263885123

 

4

Nông Văn Chương

Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

5  Hoàng Đình Thiên Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy    

6

Hoa Văn Đạo

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

0263885277

 

7

Nông Văn Hà

Phó ban Dân vận Huyện ủy

 

8

Lý Thanh Chiếu

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

0263885185

 

9

 Hoàng Thị Hoa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 

10

 Mã THị Trà My  Trưởng Ban tổ chức Huyện Ủy

0263885114

 

11 Hoàng Thị Hồng  Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện Ủy  

 

  

Số người truy cập