Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Ngọc Lưu - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Luật gia huyện Bảo Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 124_1.PDF902.66 KB

  

Số người truy cập