Về việc giao tổ chức họp với các hộ dân để tuyên truyền, giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 34 đoạn cổng CKC đến giáp ranh tỉnh Hà Giang thuộc xóm Lạng Cá thị trấn Pác Miầu

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1100 TNMT_1.PDF641.76 KB

  

Số người truy cập