Đề nghị thông báo đấu giá quyền sử dụng đất lần 2 đối với 08 lô đất Khu 1, thị trấn pác Miầu

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1098 TNMT_1.PDF497.94 KB

  

Số người truy cập