Công văn về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh; người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Số ký hiệu: 700/ubnd-tckh
Ngày ban hành: 27/06/2019
Người ký: Vũ Ngọc Lưu
Lĩnh vực văn bản: Công văn

  

Số người truy cập