Bảo Lâm tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xóm

         Chiều ngày 02/7, huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xóm trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban tổ chức, phòng Nội vụ, phòng tài chính kế hoạch và đại diện UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn 02 chuyên đề hướng dẫn về nội dung và quy trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và cấp khu, xóm; hướng dẫn định mức, kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xóm trên địa bàn huyện cùng danh mục các biểu mẫu đối với việc sắp xếp. Theo đó, nội dung về sắp xếp xóm, tổ dân phố gồm 6 bước: xây dựng đề án thành lập xóm mới, tổ chức lấy ý kiến cử tri, hoàn chỉnh hồ sơ đề án, UBND cấp huyện tổng hợp thành đề án của huyện đề nghị sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thành lập xóm trước ngày 25/8/2019. Đối với nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri và hoàn thành trước ngày 30/7/2019.

 

( Đ/c Vũ Ngọc Lưu - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn)

        Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, xóm là chủ trường lớn của Đảng, Nhà nước do vậy yêu cầu UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện tại địa phương xóm, xã mình một cách cụ thể, dân chủ, khách quan trong việc lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập để toàn xã, xóm có tiếng nói chung, đồng lòng, thống nhất ủng hộ chủ trương sáp nhập các đơn vị vì mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc./.

Hạnh Mai – Bảo Chung: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Bảo Lâm

 

  

Số người truy cập