Bảo Lâm: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện làn thứ 21

          Ngày 02/7, Huyện ủy Bảo lâm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          6 tháng đầu năm, đa số các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt thấp so với cùng kỳ năm 2018 cụ thể: Lúa xuân thực hiện được 500,4/2.355ha bằng 21,25%, cây ngô trồng được 4.925,5/5.290ha, đạt 93,11%, Hiện nay đang đôn đốc bà con chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sản xuất vụ mùa. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì phát triển. Tuy nhiên tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi, tổng số lợn đã tiêu hủy là 111 con, di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà được 76/304 hộ bằng 25% kế hoạch. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 3 tỷ đồng, đạt 51,7% chỉ tiêu giao, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 16/6 được gần 9 tỷ đồng, đạt 31,23% chỉ tiêu giao. Đăng ký thành lập mới 04 Hợp tác xã đạt 400% kế hoạch. Trồng rừng được 158,7/180ha bằng 88,16% kế hoạch. Đến nay theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, huyện Bảo lâm đạt bình quân 9,08 chỉ tiêu/xã, 08 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 05 xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên công tác phát triển đảng viên mới còn thấp, 6 tháng đầu năm toàn huyện kết nạp 51 đảng viên mới, chuyển chính thức 118 đảng viên dự bị, duy trì 100% thôn, xóm có chi bộ, tổng hợp, thẩm định đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 04 đảng viên.

          Trong phần đánh giá, thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đại diện lãnh đạo một số xã và các phòng ban chuyên môn đã làm rõ những khó khăn tồn tại mà huyện và các xã, thị trấn đang vướng mắc.

Tại Hội nghị có 02 Chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Bảo lâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, 02 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2014 – 2018.

          Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Bảo Lâm tiếp tục bám sát chương trình công tác của ban Chấp hành , Ban thường vụ năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý diều hành của Chính quyền các cấp và vai trò MTTQ, các tổ chức đoàn thể, huy động mọi nguồn lực của xã hội, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2019; tiếp tục chăm lo củng cố quốc phòng vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 06 Chương trình trọng tâm của Đảng bộ tinh và 3 Chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện.

           Nông Hậu, Đài TT – TH Bảo Lâm

  

Số người truy cập